Workshops

Workshops

Posted juni 14, 2019

Enkele voorbeelden i.f.v. kwaliteitsvol samenwerken als team:

* Verbindend communiceren in een superdiverse samenleving

Onze samenleving is superdivers. Dit maakt samenleven en samenwerken extra boeiend, maar we ervaren dit vaak ook als zeer complex en niet zo makkelijk. In deze sessie (idealiter 2 dagdelen) staan we stil bij een aantal begrippen zoals meervoudige identiteit, kruispuntdenken, dekolonisatie en wokeness. We oefenen met verbindend communiceren a.h.v. het model van Marshall Rosenberg: denken en handelen vanuit het bewustzijn van je eigen context én verbinding zoekend met de context van je medemens.

* Reflecteren is leren

Reflecteren om je werkgedrag te verbeteren, hoe doe je dat? Observeren kan je leren. Aan de hand van enkele vragen wordt je bewust van je eigen werkgedrag. Door meer inzicht te krijgen in jezelf en je emoties, leer je alternatieve handelingsmogelijkheden. Deze observatiemethode houdt je steeds in verandering en maakt je alsmaar sterker in je job. Bovendien focus je ook je sterke punten, waar je goed in bent!

* Kwaliteam: maak optimaal gebruik van de kwaliteiten in een teams:

Leer je eigen kwaliteiten en valkuilen kennen aan de hand van een kernkwadrant (model Daniël Ofman) om de karaktereigenschappen van een persoon in beeld te brengen. Leer collega’s beter kennen door kernkwadranten in verbinding te zetten. Streef  naar een succesvolle samenwerking met respect voor ieders’ eigenheid en kwaliteiten!

* Van talentenjacht naar groeikansen

Wat zijn je talenten? En die van je collega’s? Aan de hand van een aantal oefeningen ontdekken we talenten in het team. We brengen in kaart welke talenten onderbenut worden en zoeken naar opportuniteiten. We zetten groeikansen in waar mogelijk.

* Meer zelfzorg, minder stress

Wat is een burn-out? Hoe kan je stress-signalen en -factoren herkennen bij jezelf en bij collega’s? We maken stress bespreekbaar en gaan samen op zoek naar persoonlijke handvaten. We denken veerkrachtig en geloven in een gedeelde verantwoordelijkheid om stress te bestrijden.

* Verbindende communicatie

Hoe kan je door verbindend i.p.v. verwijderend te communiceren je relatie met anderen  versterken en het samenwerken alle kansen geven?

Enkele voorbeelden i.f.v. pedagogische aanpak:

* Kamp Bravo, van fout naar leerkans:

Fouten maken mag! Meer nog, het geeft je kansen om sterker te worden. Help kinderen anders kijken naar fouten van henzelf en van anderen en vermijd hierdoor discriminatie op basis van tekorten. We bereiden een interactieve voorleessessie rond het boek ‘Kamp Bravo’ en koppelen dit aan een waarderings-groepsgesprek.

* Rood, of waarom pesten niet grappig is

Hoe kan je pesten doen stoppen? Welke impact heeft pesten op de groepsdynamiek? We werken rond het prentenboek ‘Rood, of waarom pesten niet grappig is’. We focussen op groepsdynamiek i.p.v. uitsluitend gericht zijn op slachtoffer en dader. We bereiden een interactieve voorleessessie voor en maken pesten bespreekbaar.

* Vogels en Veren, allemaal bijzonder!

Elke vogel heeft andere veren en dat maakt ‘m net bijzonder. We vertrekken vanuit het verhaal vogels en veren en gaan op zoek naar bijzonderheden bij elk kind. We bereiden een interactieve voorleessessie voor en koppelen dit aan een dialoog rond bijzonderheden die zowel een beperking als een gave kunnen zijn.

  • Workshops in functie van : personeelsbeleid, samenwerken in team, diversiteit & interculturaliseren, leiding geven ....