Workshops

Workshops

Posted juni 14, 2019

Kwaliteitsvol samenwerken als team:

voor bedrijven, organisaties, scholen en kinderopvang

* Verbindend communiceren in een superdiverse samenleving

Onze samenleving is superdivers. Dit maakt samenleven en samenwerken extra boeiend, maar we ervaren dit vaak ook als zeer complex en niet zo makkelijk. In deze sessie (idealiter 2 dagdelen) staan we stil bij een aantal begrippen zoals meervoudige identiteit, kruispuntdenken, dekolonisatie en wokeness. We oefenen met verbindend communiceren a.h.v. het model van Marshall Rosenberg: denken en handelen vanuit het bewustzijn van je eigen context én verbinding zoekend met de context van je medemens. Verbindend communiceren is de toegangspoort naar een betere feedbackcultuur.

* Van diversiteitsscan naar actieplan

Vertrekkend vanuit het belang van een goed diversiteitsbeleid, gaan we onderzoeken welk actieplan er nodig is om zowel je organisatiestructuur als – cultuur te optimaliseren. Inzetten op een sterk diversiteitsbeleid resulteert in verhoging van je bereikcijfers, innovatieve aanpak, kwaliteitszorg….

* Ik roddel, jij roddelt, wij roddelen

Waar mensen samenwerken wordt geroddeld. Dit is niet alleen negatief, het kan ook positieve aspecten hebben. Echter, als het negatieve gevolgen heeft voor je team, grijp je best in.

* De kracht van humor 

Humor is als een muntstuk met twee kanten. Humor kan mensen helpen of beschadigen. Humor kan de nodige relativiteit in een team versterken. Humor doorbreekt, verlaagt drempels, brengt mensen samen, verheldert, enz. Humor laat potentiële inzichten makkelijker binnen komen.

* Optimisme kan je leren

Optimisme is een prettige eigenschap, die je leven een stuk leuker maakt. Je leeft er mogelijk langer door, je hebt minder kans op depressies en burn-out én je presteert beter op je werk. Optimisme kan je trainen zodat je structureel positiever gaat staan in het leven. In deze training worden we bewust van de manier waarop we denken bij bepaalde gebeurtenissen. We leren een positivistische denkstijl hanteren via omdenken, relativeren en leren loslaten.

* Omgaan met perfectionisme

Perfectionisme is een patroon van denken, doen en voleen dat (meestal) sterker is dan jezelf. In deze vorming staan we uitgebreid stil bij het patroon van perfectionisme, het ontstaan, de mogelijke uitingsvormen en de impact ervan. Je past dit toe op jezelf en onderzoekt ook de mogelijke link met stress. We doen een aanzet met tips & tricks om op zoek te gaan naar de tegenhanger van je perfectionismepatroon.

* Fouten omdenken

Al van jongs afgaan wordt ons geleerd dat fouten maken negatieve resultaten oplevert. Een fout roept dus onmiddellijk een negatief gevoel op waardoor we ze ten allen tijde willen vermijden. Als we tóch een fout maken, willen we deze situatie zo snel mogelijk achter ons laten terwijl we net vanuit fouten interessante veranderingsmogelijkheden kunnen ontdekken.

* Reflecteren is leren

Reflecteren om je werkgedrag te verbeteren, hoe doe je dat? Observeren kan je leren. Aan de hand van enkele vragen wordt je bewust van je eigen werkgedrag. Door meer inzicht te krijgen in jezelf en je emoties, leer je alternatieve handelingsmogelijkheden. Deze observatiemethode houdt je steeds in verandering en maakt je alsmaar sterker in je job. Bovendien focus je ook je sterke punten, waar je goed in bent!

* Kwaliteam: maak optimaal gebruik van de kwaliteiten in een teams:

Leer je eigen kwaliteiten en valkuilen kennen aan de hand van een kernkwadrant (model Daniël Ofman) om de karaktereigenschappen van een persoon in beeld te brengen. Leer collega’s beter kennen door kernkwadranten in verbinding te zetten. Streef  naar een succesvolle samenwerking met respect voor ieders’ eigenheid en kwaliteiten!

* Van talentenjacht naar groeikansen

Wat zijn je talenten? En die van je collega’s? Aan de hand van een aantal oefeningen ontdekken we talenten in het team. We brengen in kaart welke talenten onderbenut worden en zoeken naar opportuniteiten. We zetten groeikansen in waar mogelijk.

* Meer zelfzorg, minder stress

Wat is een burn-out? Hoe kan je stress-signalen en -factoren herkennen bij jezelf en bij collega’s? We maken stress bespreekbaar en gaan samen op zoek naar persoonlijke handvaten. We denken veerkrachtig en geloven in een gedeelde verantwoordelijkheid om stress te bestrijden.

* Planmatig en resultaatgericht werken

Impactgedreven denken en handelen is meer dan ooit nodig om de verwachtte resultaten te kunnen bereiken. Impactgedrevenheid is meer dan daadkrachtig aan de slag gaan. In deze sessie staan we stil bij de bouwstenen voor een goede planning, een stevig tijdbeheer en een gedetailleerd projectplan of draaiboek. We leren prioriteiten stellen en rekening houden met veranderingsprocessen. Resultaatgericht en planmatig werken verhoogt de kwaliteit én vermindert de stress.

 

* Oplossingsgericht omgaan met tijdsdruk

Tijdsdruk kan zowel een gevolg zijn van interne als externe factoren. We krijgen zicht op deze factoren en leren hoe we hiermee om kunnen gaan. We ontdekken de impact van gedeelde verantwoordelijkheid én we staan stil bij de bouwstenen voor een goed tijdbeheer.

 

* Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven is een manier van samenwerken waardoor de medewerker zich gesteund voelt. De nadruk ligt op het begeleiden en ondersteunen op een gelijkwaardige, spiegelende en waarderende manier. De focus in deze vorming ligt op de verschillende rollen en stijlen van coachend leiderschap.

 

Diversiteitscommunicatie & beeldvorming

voor bedrijven, organisaties, scholen en kinderopvang

Onze maatschappij bevindt zich in een transitie naar een meerderheid van minderheiden. Superdiversiteit is steeds in verandering.  Hoe kunnen we een zo breed en zo divers mogelijk publiek bereiken, vrij van stereotypes en met aandacht voor positieve beeldvorming?

 

Pedagogische aanpak:

voor scholen en kinderopvang

* Kamp Bravo, van fout naar leerkans:

Fouten maken mag! Meer nog, het geeft je kansen om sterker te worden. Help kinderen anders kijken naar fouten van henzelf en van anderen en vermijd hierdoor discriminatie op basis van tekorten. We bereiden een interactieve voorleessessie rond het boek ‘Kamp Bravo’ en koppelen dit aan een waarderings-groepsgesprek.

* Rood, of waarom pesten niet grappig is

Hoe kan je pesten doen stoppen? Welke impact heeft pesten op de groepsdynamiek? We werken rond het prentenboek ‘Rood, of waarom pesten niet grappig is’. We focussen op groepsdynamiek i.p.v. uitsluitend gericht zijn op slachtoffer en dader. We bereiden een interactieve voorleessessie voor en maken pesten bespreekbaar.

* Vogels en Veren, allemaal bijzonder!

Elke vogel heeft andere veren en dat maakt ‘m net bijzonder. We vertrekken vanuit het verhaal vogels en veren en gaan op zoek naar bijzonderheden bij elk kind. We bereiden een interactieve voorleessessie voor en koppelen dit aan een dialoog rond bijzonderheden die zowel een beperking als een gave kunnen zijn.

  • Workshops in functie van : personeelsbeleid, samenwerken in team, diversiteit & interculturaliseren, leiding geven pedagogische aanpak, ....