Commissie Jeugdwerk

Commissie Jeugdwerk

Posted mei 22, 2018

Het moment waarop ik je voor de eerste keer ontmoette blijft me nog altijd bij.

Ik was pas gestart als stafmedewerker op het Steunpunt Jeugd en was verantwoordelijk voor de intervisie coördinatoren.

Als start van dat traject ging op ik persoonlijk bezoek bij iedere coördinator die wou deelnemen.

Ik waagde me naar het verre Kessel-Lo op zoek naar jullie kasteel.

Dat kasteel werd zowaar bewoond door een echte koningin: charmant, innemend, vriendelijk, goedlachs en gezegend met de ongelooflijke gave om mensen te lezen.

Het was een aangenaam gesprek over wat jou dreef, waar je op botste, wat je zocht in de intervisie.

Maar jij was de enige die het gesprek ook omdraaide en mij bevroeg op wat mij dreef, waar ik van droomde.

En dat Gil, wist ik op ieder moment aan jou te appreciëren.

Je straalde die oprechte interesse in iedere vergadering, in ieder contact telkens weer uit.

Hier kijk ik enorm naar op!

Ik wens jou oprecht het allerbeste.

Je nam een moedige beslissing. Eentje die weer getuigt van jouw kracht.

Ik zal je missen. Het jeugdwerk zal je missen.

Maar jij fleurt ongetwijfeld een nieuw maatschappelijk project op.

Ieder einde is een nieuw begin.

Veel succes!

 

Frederique Loones, coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid/Ambrassade

______________________________________________

Ik heb Gil leren kennen als lid van de commissie jeugdwerk en reflectiegroep decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid toen ikzelf nog medewerker en vervolgens coördinator van de Vlaamse jeugdraad was.

Gil is iemand die heel wat ervaring op de teller heeft in het brede sociaal cultureel werk. Ze slaagt erin om de praktijk en de theorie heel sterk met elkaar te verbinden. Ze kijkt verder dan de actualiteit van de dag, zonder die uit het oog te verliezen. Dat heb ik ervaren tijdens het hele proces van de decreetswijziging. Ze streeft naar de grootste gemene deler, heeft oog voor creativiteit en innovatie en verliest daarbij het individu niet uit het oog.

Caroline Verschueren, ex-stafmedewerkster Commissie Jeugdwerk/ Ambrassade

 

  • :