Je ploeg samenbrengen na corona? Zoek samen naar een balans. Met deze drie inzichten zet ik je op weg: verwarrende vrijheid, de persoonlijke groei en het belang van diversiteit in je team. De clou geef ik in elk geval al mee. Wat je ook doet, zet in op verbindend communiceren.

Neem nu de leerkracht in spe bij wie een deadline voor een artistiek werk verschoof. Plots had ze een maand extra tijd. Het voelde als een pakketje verveeltijd, alsof ze zich wat meer mocht permitteren. Die extra tijd gaf haar de ruimte om anders te gaan denken. Ruimte voor creativiteit.

De psychologiestudente kon niet om met het teveel aan tijd. Gebrek aan structuur en te veel vrijheid waren verwarrend. Ze bleef studeren, elke dag opnieuw, de hele periode door. Inschatten wanneer het genoeg was, lukte niet meer. En via sociale media zag ze haar peers ook constant bezig. Haar grip op tijd was helemaal weg.

  1. Vrijheid is een verwarrend begrip

Veel mensen namen in coronatijd een ander ritme aan. Hun dagindeling veranderde. Sommige mensen hielden zich aan een strikte planning, anderen deden dat helemaal niet. Geen van beide is juist of verkeerd. Ze namen een ritme aan dat bij hen past.

Besef dat werken op afstand iets doet met een mens. Dat medewerkers een ritme zochten en (niet) vonden. Dat anders omgaan met tijd voor verwarring zorgde. Weet dat je als organisatie hier aandacht voor moet hebben. Ook na de versoepelingen. Want we gaan nu anders om met tijd en vrijheid.

  1. Prop veranderingen niet in een vakje

Ervaringen leiden tot inzichten. En dat jouw medewerkers nieuwe inzichten vergaarden, staat als een paal boven water. Op korte tijd moest er veel nieuw en anders. Die ervaringen leidden tot nieuwe meningen en voornemens. En zorgden ervoor dat ze waarschijnlijk ook als mens zijn veranderd.

De mensen in je team zijn dus niet meer dezelfde. Deze veranderingen hebben ook een effect op je groep. En zorgen voor verschuivende patronen en een verandering in groepsdynamiek.

Maar wees voorzichtig met het opstellen van nieuwe regels. Kijk naar de twee studentes, dezelfde context, verschillende uitkomst. Zie het individu in je medewerker en wees niet bang om afspraken op maat te maken. Maak geen algemene regels op basis van het gedrag van enkelen.

  1. Diversiteit belangrijker dan ooit

Een ploeg coachen is een balans vinden. Door rekening te houden met elk individu. Door vrijheid, extra tijd en creativiteit te laten spelen. En omdat ieder daar op een verschillende manier mee omgaat, is diversiteit van belang. De diversiteit in je team is groot en essentieel voor de heropbouw na corona.

 

Zet in op verbindend communiceren. Ga aan de slag met feedback geven aan elkaar. Verzamel inspiratie en ideeën om je team te verbinden bij de heropstart. Geen zware vormingssessies maar kleine ingrepen. Deel op vaste momenten goede ideeën en succeservaringen met elkaar.

 

Meer weten over verbindend communiceren of hoe je je team opnieuw samenbrengt in de wereld na corona? Ik coach je graag hierbij! Met een nieuwsgierige blik kijk ik samen met jou naar je team en organisatie. Mijn focus ligt op coaching van groepen en leidinggevenden rond personeelsbeleid. Verbindend communiceren en maatgericht werken staan daarbij centraal.