670 kinderen en jongeren dompelen zich dit jaar onder in één van de 24 creatieve vakanties van Koning Kevin. Onder hen ook 41 kinderen uit kansarme gezinnen. Incognito, want niemand hoeft te weten dat ze het thuis niet zo gemakkelijk hebben. Met dat ‘anders zijn’ worden ze al meer dan genoeg geconfronteerd, vindt coördinator Gil Géron. Bij Koning Kevin kunnen ze ontdekken wat hun talent is, en hoe fijn het is om daar leuke, mooie dingen mee te doen.

De kracht van het verschil

Trouwens, is niet iedereen ‘anders’? In het anders zijn, schuilt net kracht. ‘Elk mens heeft iets bijzonders in te brengen in de maatschappij. We willen onze begeleiders aanmoedigen om precies de verschillen interessant te vinden, om daarvan te genieten. Want in de verschillen komt ieders kracht naar boven,’ zegt de coördinator.

“Elk mens heeft iets bijzonders in te brengen in de maatschappij.”

Gelijkwaardig aan de start

Op vakantie bij Koning Kevin komen kansarme kinderen een keer uit hun eigen omgeving, in een groep met kinderen die ze meestal nog niet kennen. ‘In hun eigen gemeenschap hebben die kinderen vaak al een stempel van kansarmoede. Bij ons zijn de meeste kinderen nog nieuw voor elkaar, ze weten niet van elkaar wie het thuis moeilijk heeft. Dat geeft die kinderen een heel andere opstap, dan zijn ze meteen gelijkwaardig aan de anderen,’ vertelt Gil Géron.

Talent ontdekken

Koning Kevin’s vakanties baden in een positieve sfeer. De begeleiders vertrekken vanuit de talenten van elk kind, vanuit een groot respect voor elk persoontje. Er zijn weinig regels en veel ruimte om nieuwe dingen te ontdekken en te ontplooien. ‘Veel kinderen zijn zo’n sfeer niet gewend. Veel kinderen in achtergestelde gezinnen weten niet hoe het is om positief benaderd te worden. Dat kan even lastig zijn, maar een probleem hoeft dat niet te zijn als de groep en de begeleiding daarop ingesteld is,’ zegt Gil.

Goed evenwicht zoeken

Het aantal kinderen uit kansarme situaties per groep kan verschillen. Tot nu toe vonden ze bij Koning Kevin een goede balans in twee kinderen per vakantiegroep van maximaal 15 deelnemertjes. Dan kunnen die kinderen stilaan wennen aan de open sfeer, de positieve aanpak, de creatieve uitdagingen. ‘Maar we bekijken het in ieder geval per vakantieconcept, en geregeld kunnen er meer kinderen mee. Veel hangt samen met de begeleiding. Kunnen zij zich inleven in armoede, in echtscheidingsproblemen? Vinden zij het gemakkelijk om met ander gedrag om te gaan? Op basis van die inschatting beslissen we per groep wat kan.’

Vrijwilligers voorbereiden

De meeste vakantiebegeleiders bij Koning Kevin zijn jongeren die in een middenklasse milieu zijn opgegroeid. ‘Ze kennen weinig van kansarmoede, ze kunnen daar ook wat bang en onzeker van worden,’ merkt Gil. Om daar stappen in te zetten, werkt Koning Kevin samen met het CAW Leuven. De vrijwilligers van Koning Kevin gaan vanaf het najaar elke woensdagnamiddag activiteiten organiseren voor het publiek van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Het project is zopas goedgekeurd voor financiële ondersteuning door de Koning Boudewijnstichting.

Kansarme kinderen meer betrekken bij vrijetijdsaanbod

Of er naast het openstellen van vakanties voor kinderen in armoede nog meer nodig is? Gil vindt van wel. ‘Ik heb de indruk dat er héél veel aanbod is voor de meeste kinderen en jongeren. Voor kinderen in armoede zijn er nog meer inspanningen nodig. Niet alleen tijdens vakanties, maar ook in de week. Een heel regelmatig aanbod, wekelijks of meer. Dat is belangrijk, want vele van hun ouders vinden in het dagelijks leven de moed niet om hun kinderen te prikkelen met kansen tot ontwikkeling en sociaal contact.’

Gil Géron wil daar graag aan bijdragen. Met de succesformule ‘Kokerellen en Vertellen’ van Muzemix bijvoorbeeld, een organisatie waar Gil voorzitter van is en die werkt met door Koning Kevin gevormde begeleiders. Of met een Kinderkookbus: dat plan bestaat al, nu nog de centen vinden om het mogelijk te maken.